Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

Organizator: VII LO

Kategoria: Aktualności

Miejsce: VII LO

Opis:

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II  i III

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania rodziców uczniów klas III Poinformowanie rodziców uczniów klas III
o procedurach organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

back to top