Święto Edukacji Narodowej, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, to okazja do wzajemnej wymiany serdeczności między uczniami a pedagogami. Także i u nas nie zabrakło z tej okazji życzeń i podziękowań uczniów dla nauczycieli i wychowawców.

W przededniu Święta, czyli 13 października 2021r., odbyła się w naszej szkole okolicznościowa uroczystość. Tylko pierwsze jej minuty miały oficjalny charakter – zebrane (w dwóch turach) na hali sportowej klasy wraz z nauczycielami odśpiewały hymn narodowy i wysłuchały przemówień przedstawicieli Dyrekcji. Druga część spotkania utrzymana już była w swobodniejszej atmosferze. Autorzy programu artystycznego (przygotowanego pod opieką Pana Pawła Kozłowskiego i Pana Bartłomieja Łyzińskiego) rozbawili wszystkich quizem „Zgadnij, którego z nauczycieli przedstawia zdjęcie z dzieciństwa” a potem… sprawdzeniem wiedzy i umiejętności niektórych nauczycieli. Grono Pedagogiczne VII LO oczywiście zaprezentowało się znakomicie, wymieńmy tylko niektóre przykłady: Pan Jarosław Kovacs popisowo (jako wuefista) strzelał „karne” do bramki, Pani Aleksandra Reńska (anglistka) sprytnie przetłumaczyła z języka polskiego na język angielski idiomy a Pan Sławomir Rut (historyk i przewodnik po Gdańsku) opowiedział legendę o… pochodzeniu słynnego gdańskiego trunku. Dopełnieniem wszystkiego były piosenki - pięknie wyśpiewane przez młodych artystów z naszej szkoły.

Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu Ich święta!