8 kwietnia 2022 roku w Domu Adwokata przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dziekanem Pomorskiej Izby Adwokackiej adwokatem Panem Bartoszem Golejewskim a dyrektorem ZSO nr 7 Panem Marcinem Hintz. VII LO w Gdańsku zostało objęte Patronatem honorowym PIA i tym samym wznowiliśmy współpracę w ramach projektu „Adwokat przydaje się w życiu” . Jeszcze w tym roku szkolnym odbędą się warsztaty praktyczne w zakresie różnych dziedzin prawa dla uczniów klas o profilu prawniczym, medialnym i administracyjnym.

Koordynatorem tego projektu pod względem merytorycznym została Pani Wicemarszałek adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska, która w ścisłej współpracy z nauczycielem Wiolettą Piskała, przygotuje warsztaty dla uczniów naszego Liceum.

25 kwietnia zaczynamy od symulacji procesu cywilnego, a 24 maja odbędzie się proces karny:

„Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim” z udziałem uczniów kl. 2BLO.

Tekst przygotowała: Wioletta Piskała