Misja szkoły

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego uczeń zdobywa nie tylko wszechstronną wiedzę, ale także znajduje zrozumienie i wsparcie dla swoich indywidualnych zainteresowań, pasji i dążeń. W tym celu Dyrektor Szkoły dba o właściwy dobór kadry pedagogów, stawiając na ludzi kreatywnych, nie bojących się trudnych wyzwań i nowych zadań, lubiących pracę z młodzieżą i posiadających doskonały warsztat pracy.

W naszej szkole uczniowie pogłębiają swoją znajomość historii i kultury polskiej oraz europejskiej, a jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu otwarcia na innych i odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Wizja szkoły

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowującym ich do sprostania wymogom współczesnej rzeczywistości. Naszym uczniom oferujemy:

  • wspomaganie w osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych i spełnianiu aspiracji życiowych,
  • zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach pomaturalnych,
  • opanowanie dwóch języków obcych,
  • dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki możliwości korzystania z Internetu.

Nasz absolwent to człowiek:

  • wszechstronnie wykształcony i radzący sobie w trudnych stacjach,
  • przygotowany do świadomego wyboru zawodu i współdziałający w zespole,
  • rozwiązujący problemy metodami akceptowanymi społecznie,
  • aktywny i pomocny, twórczy, asertywny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy.