Szkolny Doradca Zawodowy

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będą realizowane zajęcia poradnictwa zawodowego, których celem będzie pomoc uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich w we właściwym zaplanowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz wybór zawodu zgodny z możliwościami i zainteresowaniami. Zajęcia poradnictwa zawodowego będą realizowane warsztatowo podczas godzin do dyspozycji wychowawcy (pięć spotkań w roku szkolnym dla każdej klasy trzeciej, po dwa spotkania w semestrze dla każdej klasy pierwszej i drugiej).

Podczas warsztatów uczniowie będą określać swoje predyspozycje zawodowe oraz zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Poznają trendy na rynku pracy, uzyskają informacje o atrakcyjnych zawodach, potrzebnych na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Zdobędą wiedzę na temat:

  • oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych w Trójmieście i w kraju,
  • poznają zasady rekrutacji, kierunki kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nowości i kierunków innowacyjnych,
  • poznają ranking kierunków studiów, związany z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  • zdobędą wiedzę o możliwościach studiowania i pracy za granicą oraz programach wsparcia dla młodzieży w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych,
  • zdobędą informacje o wsparciu młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, poszukujących pierwszej pracy lub chcących założyć własną firmę.

Możliwości edukacyjne trójmiejskich uczelni poznają dzięki udziałowi w Salonie Maturzystów, natomiast prognozy rynku pracy poznają podczas wyjść na Targi Edukacji i Targi Pracy.

Zajęcia poradnictwa zawodowego będą realizowane we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Będą również uwzględniały promocję kształcenia technicznego, szczególnie na uczelniach technicznych i politechnikach.

 

mgr Anita Fabrycka
środa 12.50 – 14.30
czwartek 12.50 – 14.30

mgr Anita Fabrycka
Szkolny Doradca Zawodowy