Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów
na rok szkolny 2023/2024

W ulotce zamieszczonej w pliku informacja na temat uzbezpieczenia ucznia: