„Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny”

Monteskiusz

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku przebiegła w podniosłej, ale radosnej atmosferze.Wszyscy – i uczniowie, i grono pedagogiczne - z wielkim zaciekawieniem powitaliśmy nowy rok szkolny, zwłaszcza że rozpoczyna u nas naukę aż czternaście klas pierwszych – siedem w trzyletnim liceum na podbudowie gimnazjum i siedem w czteroletnim liceum na podbudowie szkoły podstawowej. Wydaje się, że podołamy zadaniu - pan dyrektor Marcin Hinz, witając uczniów, podkreślił, że jesteśmy placówką stwarzającą młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju i przygotowującą do wyzwań współczesności. Uroczystość uświetnili pan Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska – oraz pan Bogdan Oleszek – radny Miasta Gdańska, od wielu lat związani z naszą szkołą. Pochlebna opinia o VII Liceum, którą wyrazili znamienici goście w swoich przemówieniach, z pewnością utwierdziła naszych pierwszoklasistów w przekonaniu, że trafnie wybrali szkołę. Wszystkim uczniom, nauczycielom i wychowawcom życzymy obfitującego w sukcesy i radości roku szkolnego!

Tekst: Żaneta Jaworowska i Roland Maszka

Zdjęcia: Hanna Sperska i Magdalena Stupkiewicz