KOMUNIKAT NR 8/2019

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ewentualnej akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

 

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni, Nauczyciele,

informuję, że Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku
oraz Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
w Gdańsku poinformowały o przeprowadzeniu niezależnie akcji strajkowych w naszej szkole od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r., które będą trwać do odwołania. Powołując się na wyniki odrębnie przeprowadzonych referendów strajkowych, zgodnie z którymi odpowiednio 92,16% i 94,18% biorących udział w referendach wypowiedziało się za udziałem w strajku.

W tej chwili trwają rozmowy dotyczące żądań pracowniczych pomiędzy stronami związkowymi a stroną rządową w Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. O ich przebiegu informują na bieżąco media.

Szkoła podjęła działania, aby adekwatnie do sytuacji przygotować się na ewentualną akcję strajkową od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r w przypadku braku porozumienia kończącego spór zbiorowy.

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia opieki dla dzieci i młodzieży uprzejmie proszę
o przygotowanie się przez Państwa, również na taki krytyczny scenariusz, zgodnie z którym ze względu na brak nauczycieli gotowych świadczyć pracę, w szczególności z uprawnieniami do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przyjęcie dzieci i uczniów do szkoły
w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. i kolejne dni będzie niemożliwe.

Z zespołem dyrekcyjnym będę dyżurował od poniedziałku od godziny 6.30 organizując pracę szkoły i współpracując z komitetem strajkowym. O bieżącej sytuacji będę mógł Państwa informować po otrzymaniu list strajkowych, które powinny zostać przekazane przez strony związkowe do godziny 8.00 w każdym dniu ewentualnego strajku.

            Informuję, że niezależnie od ewentualnej akcji strajkowej zostanie zapewniona praca administracji i obsługi szkoły, w tym kuchni i jadalni szkolnej. 

Bieżące informacje związane z sytuacją strajkową na terenie miasta Gdańska można uzyskać na stronie internetowej https://www.gdansk.pl/strajkoswiaty