Rekrutacja 2019/2020 - oferta edukacyjna - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół gimnazjalnych

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU

 

Klasa I A
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • Profil matematyczno-geograficzny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • języka angielskiego (3–6–6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, geografia, język angielski.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.

Klasa I B
PRAWNO-DYPLOMATYCZNA

 • Profil klasy umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–8–7)
  • historii (2–5–3)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • geografii (1–4–4).
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2) lub język rosyjski (2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
 • Realizacja autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska
  i języków obcych, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Klasa I C
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil humanistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–8–7)
  • język angielski (3-6-6)
  • historia (2–5–3)
  • biologii (1–4–4).
 • Nauka drugiego języka obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, język angielski, historia.
 • Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filozofia, archeologia, etnologia, historia, biologia.

Klasa I D
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Profil biologiczno - chemiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • biologii (2-5-4)
  • chemii (1-5-4)
  • języka angielskiego (3-6-6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, biologia i chemia.
 • Klasa pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach medycznych
  i przyrodniczych m. in.: medycynie, stomatologii, farmacji, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinformatyki, fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki, analityki, weterynarii, ochronie środowiska, psychologii, wychowaniu fizycznym.

Klasa I E
MEDIALNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil medialno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–9–7)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • języka angielskiego (3–6–6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Planowana współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą
  i mediami, mediaworking (marketing internetowy),  filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, kierunki związane z tetrem i filmem, aktorstwo, grafika komputerowy.

Klasa I F
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

 • Profil ekonomiczno-administracyjny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka
  i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, matematyka, geografia, geodezja.

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO
W GDAŃSKU

 

Klasa I A
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • Profil matematyczno-geograficzny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–6–6–5)
  • geografii (2–3–3–4)
  • języka angielskiego (4­–5­–5–4).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, geografia, język angielski.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.

Klasa I B
PRAWNO-DYPLOMATYCZNA

 • Profil klasy umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (6–7–7–6)
  • historii (3–3–4–4)
  • geografii (2–3–3–2).
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2–2) lub język rosyjski (2–2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, historia, geografia.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
 • Realizacja autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska i języków obcych, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Klasa I C
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil humanistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (6–7–7–6)
  • język angielski (4–5–5–4)
  • biologii (2–2–3–3).
 • Nauka drugiego języka obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2-2-2-2) lub język hiszpański (2-2-2-2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, język angielski, biologia.
 • Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filozofia, archeologia, etnologia, historia, biologia.

Klasa I D
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Profil biologiczno-chemiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • biologii (2–4–3–3)
  • chemii (3–3–4–2)
  • języka angielskiego (4–5–5–4).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2-2-2-2)
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, biologia i chemia.
 • Klasa pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych m. in.: medycynie, stomatologii, farmacji, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinformatyki, fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki, analityki, weterynarii, ochronie środowiska, psychologii, wychowaniu fizycznym. 

Klasa I E
MEDIALNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil medialno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (6–6–6–6)
  • języka angielskiego (4–5–5–4)
  • wiedzy o społeczeństwie (2–2–3–3)
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Planowana współpraca z Wydziałem Filologicznym UG (Katedra Dziennikarstwa
  i Komunikacji Społecznej oraz Wiedzy o Filmie i Kulturze Medialnej).
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą i mediami, mediaworking (marketing internetowy), filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, kierunki związane z teatrem i filmem, aktorstwo, grafika komputerowy.

Klasa IF
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

 • Profil ekonomiczno-administracyjny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–6–6–5)
  • geografii (2–3–2–3)
  • wiedzy o społeczeństwie (2–3–3–2).
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, matematyka, geografia, geodezja.

powrót do góry