Większość dziedzin życia publicznego (a też niektóre strony życia prywatnego) podlegają różnym badaniom. Również statystycznym. Na szczeblu centralnym zajmuje się tym specjalna jednostka zwana Głównym Urzędem Statystycznym. Urząd ten po raz trzeci, przy współpracy z wydziałami zarządzania polskich uniwersytetów, zorganizował Olimpiadę Statystyczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie oczywiście skorzystali z okazji, aby wziąć udział w tej rywalizacji.

Po eliminacjach szkolnych nauczycielka matematyki, p. Anna Winkler, wybrała trzyosobowy zespół, który w tym roku rekrutował się wyłącznie z klasy IIIA o profilu matematyczno-geograficznym. Wyruszył on w środę 9 stycznia 2019 r. do Sopotu na Wydział Zarządzania UG, bo tam właśnie odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej w województwie pomorskim. Polegały one na rozwiązaniu przez uczestników dwóch specjalnie skonstruowanych testów. W czasie ich sprawdzania przez komisję złożoną z wykładowców gdańskiej uczelni uczestnicy mieli czas na mały poczęstunek, a następnie wzięli udział w wykładzie „Zarządzanie finansami osobistymi”, który wygłosił dr Adam Barembruch. Na koniec ogłoszono wyniki i rozdano nagrody uczestnikom, którzy szczególnie wyróżnili się w tegorocznej rywalizacji.

Zawody tego rodzaju świetnie przybliżają uczniom praktyczne zastosowania matematyki i są promocją gdańskich uczelni. Dlatego na pewno będziemy kontynuować współpracę z Wydziałem Zarządzania, który może w przyszłości stać się miejscem zdobywania umiejętności zawodowych naszych uczniów.

 

Tekst i zdjęcia: Jarosław Kovaćs