Przez dziewięć dni  od 3 do 11 października 2019 roku osiemnaścioro śmiałków z VII LO w Gdańsku w ramach wymiany młodzieży ze Społeczną Szkołą Polską im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach wybrało się na Kresy pod opieką nauczycieli historii - Janusza Klemensa i Sławomira Ruta.

  Wyjazd składał się z trzech etapów - polskiego, białoruskiego i litewskiego. W Polsce odwiedziliśmy Tykocin – miasto hetmana Stefana Czarnieckiego, gdzie odbyliśmy zajęcia warsztatowe w ocalałej synagodze. Byliśmy gośćmi w I LO w Łomży. Odwiedziliśmy Drozdowo, a w nim dworek Lutosławskich – miejsce zamieszkania Romana Dmowskiego.  Następnie pojechaliśmy do Białegostoku. Zwiedziliśmy m. in. Pałac Branickich.

 Kolejnego dnia rozpoczęliśmy etap białoruski. Zwiedziliśmy Grodno – Zamek Wysoki, Stare Miasto, dwór Elizy Orzeszkowej. Odwiedziliśmy Baranowicze i zobaczyliśmy Berezę Kartuską – dawny Obóz Odosobnienia. Pojechaliśmy do Kosowa Poleskiego – pałacu Pusłowskich. Byliśmy w  Mińsku, a następnie oddaliśmy hołd w Kuropatach – miejscu kaźni NKWD z lat 1937-1941. Zwiedziliśmy tereny związane z wielkimi Polakami w tym Horszówkę – dwór Tadeusza Reytana, Mereszczowszczyznę – folwark, w którym w 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko, Nieśwież – siedzibę rodową Radziwiłłów, Surkonty –  gdzie znajdują się mogiły płk. Macieja Kalenkiewicza ps. Kotwicz wraz z podkomendnymi.

Na naszej trasie nie zabrakło Zaosia – miejsce urodzenia Adama Mickiewicza, Jeziora Świteź, Nowogródka – dworu Mickiewiczów, Zamku, Fary Witoldowej, a także Bieniakonia i grobu Maryli Wereszczakówny. Jednak najważniejszym celem pobytu na Białorusi był kontakt z młodzieżą i nauczycielami ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana. Było to przyjacielskie spotkanie, ponieważ znamy się od wielu lat i wspólnie organizujemy wymiany.

  Trzecim etapem była Litwa. Odwiedziliśmy miejsca związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim – Zułów, wieś jego urodzenia w okręgu wileńskim. Przybyliśmy do Bezdan, stacji kolejowej, na której Oddział Bojowy PPS  pod dowództwem Ziuka i trzech przyszłych premierów dokonał napadu na pociąg wiozący podatki zebrane na Wileńszczyźnie do Petersburga. Odwiedziliśmy Cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce Marszałka. Zwiedziliśmy gruntownie Stare Miasto, podziemia katedry wileńskiej wraz z grobami Barbary Radziwiłłówny i króla Aleksandra. Oddaliśmy cześć na podwileńskich Ponarach – miejscu kaźni Polaków i Żydów podczas II wojny światowej. Byliśmy w domu pisarza Józefa Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej. Gościliśmy w Ambasadzie RP w Wilnie, gdzie poznaliśmy tajniki pracy placówki dyplomatycznej. W drodze do kraju zawitaliśmy do Trok, a w pobliżu granicy do Merecza. Tam powiedzieliśmy towarzyszącej nam od Grodna rzece Niemen – do zobaczenia.

  Nasza wyprawa dała nam możliwość odkrycia i poznania korzeni polskości, wzruszeń i podziwu dla narodowych bohaterów. Spotykając się z Polakami na Kresach, zawsze uświadamiamy sobie, jak żywy jest ich patriotyzm i jak ważną wartością powinien być współcześnie.

  Kolejną wyprawę - tym razem na Ukrainę - planujemy na koniec maja 2020 roku.