,,Primus inter Pares”

Najwyższe stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów VII LO

 I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/21 otrzymali Weronika Białkowska uczennica klasy III LE, która uzyskała średnią ocen 5,88 oraz Mateusz Gudaniec uczeń klasy II BLO, który uzyskał średnią ocen 5,73. Stypendium Prezesa Rady Ministrów honoruje najwyższe osiągnięcia edukacyjne w szkole oraz wzorowe zachowanie.

II.Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 otrzymał Dominik Tkaczewski z klasy II B LO oraz Jakub Tkaczewski absolwent klasy III BLO. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej nagradza sukcesy w ogólnopolskich konkursach, w których zwyciężyli nasi wyjątkowi uczniowie. Przedstawiamy niektóre z nich:

 • II miejsce oraz tytuł Wicemistrza Polski w V Turnieju Debat Historycznych IPN w etapie ogólnopolskim.
 • I miejsce i Puchar Trójmiejskiej Ligi Debat w Turnieju Debat Oksfordzkich oraz reprezentacja VII Liceum Ogólnokształcacego w Pucharze Polski Debat Oksfordzkich.
 • Laureat XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” organizowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
 • I miejsce w X Miejskim Konkursie „Katyń – Golgota Wschodu” pod honorowym patronatem Rodziny Katyńskiej oraz Związku Sybiraków.
 • II miejsce w debacie specjalnej „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały” organizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.
 • V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie” organizowanym przez Muzeum Rodziny Pileckiego.
 • Wyróżnienie specjalne za udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,100 Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek. Zdarzenie. Miejsce - kategoria graficzno-literackia. Konkurs Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Finalista V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.
 • Tytuł Najaktywniejszego Mówcy Turnieju Ogólnopolskiego Projektu ,,Ad vocem" Debaty Instytutu Pileckiego w formacie debaty oksfordzkiej.
 • Sześciokrotne drużynowe zdobycie I miejsca w Turnieju Ogólnopolskiego Projektu ,,Ad vocem" Debaty Instytutu Pileckiego w formacie debaty oksfordzkiej.
 • Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Ad vocem” oksfordzkie sparingi debatanckie.
 • Udział w społecznym projekcie edukacyjnym Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” – zakończonym uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Real-Life-Certificate. 
 • Udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej przez Wydział do spraw Edukacji Prawnej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwość.
 • Udział w projekcie edukacyjnym ,,BohaterON w Twojej Szkole 2020”. Partnerem działań jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 • Wolontariat na rzecz Fundacji z Pompą.
 • Wolontariat w ramach akcji „Pomóż Klinice Wrócić Do Domu” działalność charytatywna w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnej i szkolnej - Marszałek w debatach szkolnych i klasowych.
 • Radny w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska. Przeprowadził między innymi wywiady o tematyce historycznej i społecznej z mecenasem J. Taylorem.
 • Współorganizator i prowadzący Konferencji on-line Forum Młodych 2020 od etapu Rady Programowej i ustalenia problematyki poprzez cały cykl przygotowania technicznego i organizacyjnego po moderowanie 2 konferencji.

III. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

 • Kategoria druga - osiągnięcia ogólnopolskie:
 1. Jakub Tkaczewski – absolwent III BLO
 2. Dominik Tkaczewski – II BLO
 3. Mateusz Gudaniec – II BLO
 4. Stanisłąw Karczewski – II BLO
 5. Sambor Godziszewski – II BLO
 6. Kalina Nider – II BLO
 7. Oliwia Rokita – II DLO
 • Kategoria trzecia osiągnięcia wojewódzkie:
 1. Małgorzata Zbrzeźniak – III LA
 2. Maria Romaszkiewicz – III LA
 • Kategoria czwarta osiągnięcia sportowe:
 1. Michał Jędrzejewski – absolwent III ALO
 2. Alan Balcerowski – III ALO
 3. Alicja Kisielewska - III ALO

  Jesteśmy dumni z naszych uczniów! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.