We wtorek 25 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych VII LO w Gdańsku wyruszyli śladami patrona szkoły – Józefa Wybickiego – i odwiedzili miejsce jego urodzenia, czyli muzeum w Będominie. Rajd ten połączony był tradycyjnie z konkursem „Omnibus Klas Pierwszych” oraz ogniskiem nad brzegiem jeziora w Nowym Barkoczynie.

            W drodze do muzeum tradycyjnie zatrzymaliśmy się nieopodal Będomina w miejscu pamięci narodowej, gdzie minutą ciszy uczciliśmy pomordowane więźniarki z obozu Sztuthof. Skromne kwiaty, znicze, chwila zadumy i modlitwa – oto prosty znak pamięci o kobietach, które w tym miejscu nie miały już sił, aby myśleć: „Jeszcze Polska nie umarła”… Na terenie muzeum sprawnie podzieliliśmy się na grupy. Część młodzieży rozpoczęła zwiedzanie, inni odbyli swoje sesje zdjęciowe, a pozostali rozpoczęli rywalizację drużyn klasowych w konkursie „Omnibus…” Sprawdzał on nie tylko wiedzę ogólną z różnych przedmiotów, ale także znajomość nazwisk swoich nowych nauczycieli oraz sprawność fizyczną uczestników. Było też do rozwiązania zadanie logiczne, z którym w większości drużyny sobie poradziły. Zmiany grup odbywały się dosyć sprawnie, ale do końca musieliśmy czekać z pytaniami dotyczącymi patrona szkoły. Te zadawać można było dopiero po zebraniu informacji w muzeum przez wszystkich uczniów. Na koniec zasłużona kiełbaska z ogniska oraz nieśmiałe śpiewy popularnych piosenek.

            Ostatecznie wszystkie konkurencje konkursu „Omnibus Klas Pierwszych” zostały podliczone. Dlatego też można ogłosić, iż ten zaszczytny tytuł w roku 2018 zdobyła drużyna… Nic z tego. Do momentu ślubowania jest to informacja tajna! Wyniki konkursu ogłasza zawsze dyrektor szkoły podczas uroczystości i to on wręcza puchar przechodni VII LO. A to już za kilka dni. Pozostaje cierpliwie czekać…

 

Tekst i zdjęcia:  Jarosław Kovaćs