W dniu 18.09.2018 r.  klasy III A, III B, III C i III D
z VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku uczestniczyły jak co roku w Salonie Maturzystów, który odbywał się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach, przygotowujących do egzaminu maturalnego: Wszystko o Maturze 2019, Matura 2019 z matematyki, Matura 2019
z języka polskiego, Matura 2019 z języka angielskiego oraz w związku z profilami klas w wykładach
Matura 2019 z historii i wos, Matura 2019 z biologii i Matura 2019
z chemii.

Celem udziału w Salonie Maturzystów było poznanie oferty kształcenia uczelni wyższych w Trójmieście i w Polsce, w szczególności poznanie atrakcyjnych  kierunków  studiów licencjackich i magisterskich.

Udział w cyklu wykładów przyczynił się również do poznania przez uczniów
wymagań egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej.


Pobyt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pozwolił też
na poznanie atmosfery uczelni wyższej i zachęcenie uczniów do podjęcia studiów wyższych na wymarzonych kierunkach studiów.

 

Uczniowie przebywali pod opieką wychowawców i szkolnego doradcy zawodowego.

 

 

Tekst i zdjęcia: Anita Fabrycka