Młodzieżowe Spotkania z Medycyną, czyli wykłady otwarte, organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, to wydarzenie, w którym co roku uczestniczą klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Tym razem dotyczyły one inżynierii genetycznej oraz chorób cywilizacyjnych. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji przygotowanych przez pracowników naukowych Uczelni. Ostatni wykład na temat zaburzeń odżywiania wzbudził wyjątkowo żywe emocje w naszych uczniach oraz skłonił do refleksji i rozmów.  Wszyscy zgodziliśmy się, że potrzebne jest zwracanie uwagi na problem otyłości, należy jednak robić to w sposób, który nie narusza godności osób z nadwagą.  Spotkanie okazało się więc bardzo pouczające, nie tylko z medycznego punktu widzenia.