Z radością informujemy, iż uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku Martyna Ludkowska z klasy drugiej o profilu humanistycznym została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września
do czerwca w danym roku szkolnym.