26 listopada 2019 roku uczniowie klasy 2a (matematyczno-geograficznej) uczestniczyli
w warsztatach „Akademia kompetentnego działania” zorganizowanych w przez Uniwersytet SWPS
w Sopocie. Celem ośmiogodzinnych zajęć był rozwój trzech grup kompetencji kluczowych z perspektywy edukacyjnej i rynku pracy.

Uczestnicy warsztatów uczyli się m.in. samoorganizacji – terminowości i planowania pracy, elastyczności w reagowaniu na zmiany, radzenia sobie ze stresem. Działając w dwóch grupach, pod okiem specjalistów, dowiadywali się, jak wyszukiwać i przetwarzać potrzebne informacje, logicznie myśleć, nawiązywać kontakty i skutecznie się komunikować. Mieli również okazję przyjrzeć się przykładowej rozmowie kwalifikacyjnej, przygotowującej do pierwszego spotkania z pracodawcą.

Dopełnieniem warsztatów były zajęcia, które odbyły się tydzień później w naszej szkole. Tym razem prowadzące je przedstawicielki Uniwersytetu SWPS w Sopocie w ciągu trzech godzin pomagały utrwalić wiadomości zdobyte na pierwszych zajęciach.