Jakie są zadania Służby Więziennej, na czym polega resocjalizacja osób skazanych na karę pozbawienia wolności czy wreszcie, jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?  Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznała 2 kwietnia 2019 r. klasa 2B o profilu prawno-dyplomatycznym podczas wyjścia edukacyjnego do Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Naszym przewodnikiem po jednostce był mjr Marek Stuba, który po przybliżeniu głównych zadań Służby Więziennej oraz form resocjalizacji stosowanych w placówce, oprowadził nas po budynku aresztu.  W trakcie wizyty obejrzeliśmy kaplicę ekumeniczną, w której odbywają się nabożeństwa dla osadzonych. Duże wrażenie zrobiły na nas znajdujące się tam wykonane przez nich przedmioty kultu religijnego. Zeszliśmy również do podziemi, gdzie znajdują się odkryte w trakcie prac remontowych cele, w których przebywali między innymi Danuta Siedzikówna „Inka” oraz Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Przeszliśmy także przez skrzydło szpitalne  oraz dziedziniec aresztu.

Krótka, lecz bardzo intensywna, wizyta w Areszcie Śledczym była dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem życiowym. Mieliśmy możliwość skonfrontowania naszych wyobrażeń o areszcie z rzeczywistością oraz bliższego poznania charakteru pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.