Dzięki uprzejmości Biura Marszałka Bogdana Borusewicza 7 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych o profilu prawno-dyplomatycznym, medialno-lingwistycznym oraz ekonomiczno-administracyjnym kolejno wyjeżdżali na wizytę studyjną do Warszawy. Zwiedziliśmy Sejm i Senat RP, poznając tajniki pracy Posła i Senatora.

  Następnie byliśmy gośćmi Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu, gdzie na temat zakresu pracy i pragmatyki służbowej opowiedzieli nam zastępca dyrektora Adam Dudzic i Naczelnik Wydziału Unii Europejskiej Kaja Krawczyk. Taki organ zajmuje się przygotowywaniem i opracowywaniem analiz oraz materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością zagraniczną Sejmu RP. Monitoruje bieżącą sytuację polityczną w sprawach współpracy. Przygotowuje merytoryczne i organizacyjne konferencje, seminaria, wizyty zagraniczne oraz inne wydarzenia. Również na bieżąco współpracuje z urzędami i instytucjami zajmującymi się problematyką międzynarodowej działalności, w tym kancelariami zagranicznych parlamentów. Wielu licealistów VII LO  chciałoby w przyszłości pracować w takim miejscu...

  Kolejnym etapem naszej eskapady było Muzeum Narodowe, gdzie odbyła się żywa lekcja historii. Następnie spotkaliśmy się z redaktor Marią Przełomiec na Placu Powstańców Warszawy. Dyskutowaliśmy o  aktualnych kierunkach  polskiej polityki wschodniej.

  Wizyty studyjne mają nieocenioną wartość, ponieważ pozwalają zobaczyć, jak w praktyce możemy wykorzystać nasze umiejętności i wiedzę zdobytą na zajęciach w szkole. Umożliwiają również zaplanowanie przyszłości i wybranie ciekawego zawodu.