30 września 2019 roku rozpoczęliśmy XIII Warsztaty Akademickie, goszcząc młodzież z I LO, XV LO oraz VII LO w Gdańsku. Na spotkanie przybyło blisko sto osób wraz ze swoimi opiekunami. Organizatorami byli VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Fundacja Promocji Solidarności oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku. Wykład wstępny pt. „Dlaczego doszło do wybuchu II Wojny Światowej, czyli o konflikcie permanentnym" wygłosił w niezwykle interesującej formie dr Jan Daniluk z Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie młodzież pracowała w grupach tematycznych. Analizowali następujące zagadnienia:

GRUPA I Globalna gra wielkich mocarstw – USA i ZSRR. Sojusz, czy rywalizacja? – moderatorem był Janusz Klemens nauczyciel VII LO i opiekun Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej.

GRUPA II. Ku wspólnej Europie, czyli droga integracji Europy Zachodniej – opiekunem była prof. Marta Witkowska z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Team Europe.

GRUPA III Żelazna kurtyna, czyli sowietyzacja Europy Wschodniej – zajęcia prowadził dr Spasimir Domaradzki z Uczelnia Łazarskiego, Team Europe.

GRUPA IV PRL. Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Opór i uczestnictwo – moderatorem był dr Michał Przeperski z Instytut Pamięci Narodowej.

GRUPA V Od Westerplatte do Solidarności – losy Pomorza Gdańskiego – pracą kierował Sławomir Rut  nauczyciel VII LO w Gdańsku.

            Asystenci moderatorów przedstawili wyniki prac grupowych. Następnie odbyła się dyskusja ekspercka ogniskująca wokół zagadnienia ,,Czy współczesny świat dąży do wojny?".

Były to bardzo ważne warsztaty, ponieważ poruszały temat bezpieczeństwa współczesnego świata w czasach, kiedy coraz więcej mówi się o wojnie. Tylko znajomość problemów,  zaangażowanie na rzecz pokoju szczególnie przez młodych ludzi, jedność Europy i Świata przeciw konfliktom zbrojnym pozwoli wszystkim godnie żyć, uczyć się i rozwijać.