KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ 

1

Wtorek 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

3

Czwartek

Kiermasz podręczników szkolnych – dziedziniec szkoły – godz. 15.30

9

 

Środa

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

Godz. 18.00 -zdalne

Spotkania z rodzicami uczniów klas II

Spotkania z rodzicami uczniów klas III

Informacje o egzaminie maturalnym 2020

· dostosowania

· przygotowanie prezentacji i przekazanie ich wychowawcom do 8.09.2020 r.

17

 

Czwartek

 

Godz. 9.45 Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu (ZSO nr 7)

29

Wtorek

Dzień Patrona Szkoły

Uroczyste przekazanie Sztandaru

Ślubowanie uczniów klas I

PAŹDZIERNIK 

13

Wtorek 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14

Środa

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28

Środa 

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III

Godz. 18.00–19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami

LISTOPAD 

10

Wtorek 

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11

Środa

Święto Odzyskania Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

data zostanie podana
po uzgodnieniu terminu

Wtorek

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II

Środa

Próbny egzamin maturalny z matematyki Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II

Czwartek

Próbny egzamin maturalny z języków obcych Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II

Piątek

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

Zajęcia blokowe przygotowujące do egzaminu maturalnego dla uczniów klas III, którzy nie będą uczestniczyć  w próbnym egzaminie maturalnym  (od godz. 8.45 do godz.12.35)

GRUDZIEŃ 

8

Wtorek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania (do godz. 15.00)

9

Środa

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

22

Wtorek

Wigilia w szkole. Jasełka

od 23

do 31

Środa – czwartek

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 

6

Środa

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

8

Piątek

do godz. 15.00

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

13

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

18

Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu 

 

Sobota

Studniówka

LUTY 

od 1 do 12

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe 

MARZEC 

data zostanie podana
po uzgodnieniu terminu

13.00–16.00

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

19

Piątek

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy III (do godz. 15.00)

24

 

 

Środa

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II  i III.

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania rodziców uczniów klas III. Poinformowanie rodziców uczniów klas III o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021.

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

KWIECIEŃ 

od 1

do 6

Czwartek –wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

8

Czwartek

Finał IX Edycji Miejskiego Konkursu

„Katyń–Golgota Wschodu”

16

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy III

21

 

Środa

Godz. 17.00    

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

22

 

Czwartek

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas III

30

Piątek

Godz. 8.30

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021
dla uczniów klas III

30

Piątek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ 

3

Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

4

5

6

Wtorek

Środa

Czwartek

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II

4-20

 

Egzamin maturalny – część pisemna z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wg harmonogramu

7-20

(oprócz 19)

Egzamin maturalny – część ustna z języków obcych wg harmonogramu

7-20

(oprócz 19)

Egzamin maturalny – część ustna z języka polskiego wg harmonogramu

18

Wtorek

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I i II (do godz. 15.00)

19

Środa

 

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00–19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

CZERWIEC 

1-9

Wtorek– środa

(3,4,5,6 dni bez egzaminów)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część pisemna

7-12

Poniedziałek 
– sobota

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część ustna z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

3

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

18

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

22/23

Wtorek
/środa

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I i II

25

Piątek

Godz. 8.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas I i II

SIERPIEŃ 

24

Wtorek 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

23-24

Poniedziałek –wtorek

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

23

24

Poniedziałek

Wtorek

Egzaminy poprawkowe

31

Wtorek

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021