KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

1

Czwartek

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

 

2

Piątek

Kiermasz podręczników szkolnych – od 12.35 (długie przerwy) do końca zajęć – hol w bloku C

 

7

 

Środa

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i IV

Informacje o egzaminie maturalnym 2023

• dostosowania

• przygotowanie prezentacji i przekazanie ich wychowawcom do 6.09.2022 r.

 

Godz. 17.00 -zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie (informacja do wicedyrektora do 6.09.2022)

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III

 

17

 

Sobota

 

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu (ZSO nr 7)

22

Czwartek

Wyjazd do Będomina

 

PAŹDZIERNIK

6

 

Czwartek

Dzień Patrona Szkoły

Ślubowanie uczniów klas I

 

13

Czwartek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

14

Piątek

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

31

Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

LISTOPAD

1

Wtorek

Wszystkich Świętych – Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

10

Czwartek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

11

Piątek

Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny

22

Wtorek

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III

 

23

Środa

Próbny egzamin maturalny z matematyki
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III

 

24

Czwartek

Próbny egzamin maturalny z języków obcych Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dla uczniów klas I, II i III

 

25

Piątek

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

 

GRUDZIEŃ

6

Wtorek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania (do godz. 16.00)

 

7

Środa 

Godz. 17.00 – zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów kl. I i IV

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

22

Czwartek

Wigilia w szkole. Jasełka

 

od 23

do 31

Piątek – sobota

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6

Piątek

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

9

Poniedziałek

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania do godz. 16.00

 

 

    12

Czwartek

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu

12

Czwartek

Godz. 17.00 - zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

Od 16 do 27

Poniedziałek - piątek

Ferie zimowe

LUTY

11

Sobota

Studniówka

 

MARZEC

data zostanie podana
po uzgodnieniu terminu

13.00–16.00

Giełda Szkół

 

17

Piątek

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy IV (do godz. 16.00)

 

22

 

 

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II  i III

 

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i IV

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2023,

szkolenie

KWIECIEŃ

5

Środa

Finał X Edycji Miejskiego Konkursu

„Katyń–Golgota Wschodu”

 

od 6

do 11

Czwartek – wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

21

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy IV

25

Wtorek

Godz. 17.00 - zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie (informacja do wicedyrektora do 24.04.2023)

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV. Poinformowanie rodziców uczniów klas IV o końcowych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania

28

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023
dla uczniów klas IV

28

Piątek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ

1

Poniedziałek

Dzień ustawowo wolny

2

Wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3

Środa

Dzień ustawowo wolny

4

5

8

9

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

EGZAMIN MATURALNY – CZĘŚĆ PISEMNA z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wg harmonogramu

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I, II i III

 

4-19

 

Egzamin maturalny – część pisemna z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wg harmonogramu

 

10 - 23

oprócz 14
 i 21

Egzamin maturalny – część ustna z języków wg harmonogramu

 

 

15

Poniedziałek

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I, II i III (do godz. 16.00)

 

17

Środa

 

Godz. 17.00 - zdalnie, opcjonalnie stacjonarnie (informacja do wicedyrektora do 16.05.2023)

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

 

CZERWIEC

1-19

Czwartek - Poniedziałek

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część pisemna

5-7

Poniedziałek - środa

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część ustna z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

8

Czwartek

Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny

9

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

16

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania do godziny 16.00.

20/21

Wtorek
/środa

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I, II i III

23

Piątek

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów klas I, II i III

 

SIERPIEŃ

22

Wtorek 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

22

23

Wtorek

Środa

Egzaminy poprawkowe

31

Czwartek

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

WRZESIEŃ

1

Piątek

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024