KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

1

Środa

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

2

Czwartek

Kiermasz podręczników szkolnych – dziedziniec szkoły – godz. 15.30

8

 

Środa

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

Godz. 18.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po GIM

Informacje o egzaminie maturalnym 2022

Godz. 17.00 -zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas II

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po SP

 

17

 

Piątek

 

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu (ZSO nr 7)

24

Piątek

Wyjazd do Będomina

29

1

Środa lub

Piątek

Dzień Patrona Szkoły

Ślubowanie uczniów klas I

PAŹDZIERNIK

13

Środa

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14

Czwartek

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

27

Środa 

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i III po GIM

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II

Godz. 18.00 - stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas III po SP

 

LISTOPAD

10

Środa

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

11

Czwartek

Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny

12

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22

poniedziałek

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych  dla uczniów klas I, II i III po SP

23

wtorek

Próbny egzamin maturalny z matematyki
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych  dla uczniów klas I, II i III po SP

24

środa

Próbny egzamin maturalny z języków obcych
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych  dla uczniów klas I, II i III po SP

25

czwartek

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych.
Klasy III maturalne piszą rozszerzenie w zespołach klasowych od 8.00 do 11.30.
Od czwartej godziny lekcyjnej mają lekcje zgodnie z planem.

Zajęcia edukacyjne  dla uczniów klas I, II i III po SP odbywają się zgodnie z planem lekcji, z mała korektą sal lekcyjnych.

GRUDZIEŃ

7

Wtorek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania (do godz. 16.00)

8

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania

22

Środa

Wigilia w szkole. Jasełka

od 23

do 31

Czwartek – piątek

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6

Czwartek

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

7

Piątek

do godz. 16.00

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania

    13

Czwartek

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu

19

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania

 21

Piątek

Studniówka

LUTY

od 14 do 27

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

MARZEC

data zostanie podana
po uzgodnieniu terminu

13.00–16.00

Giełda Szkół Ponadpodstawowych

18

Piątek

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych
i zachowania – klasy III po GIM (do godz. 16.00)

23

 

 

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II  i III po SP

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania rodziców uczniów klas III po GIM. Poinformowanie rodziców uczniów klas III po GIM o procedurach organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022.

 

KWIECIEŃ

7

Czwartek

Finał IX Edycji Miejskiego Konkursu

„Katyń–Golgota Wschodu”

od 14

do 19

Czwartek –wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

22

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy III po GIM

26

Wtorek

Godz. 17.00 - zdalnie    

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM. Poinformowanie rodziców uczniów klas III po GIM o końcowych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania

26

Wtorek

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas III po GIM

29

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
dla uczniów klas III po GIM

29

Piątek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ

2

Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3

Wtorek

Dzień ustawowo wolny

4

5

6

9

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II i III po SP

4-20

 

Egzamin maturalny – część pisemna
z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych wg harmonogramu

18-20

(oprócz 19)

Egzamin maturalny – część ustna
z języków  wg harmonogramu

16

Poniedziałek

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych
i zachowania w klasach I, II i III(do godz. 16.00)

18

Środa

 

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00 -  zdalnie

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

CZERWIEC

1-15

Środa – środa

(4,5,11, 12 dni bez egzaminów)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część pisemna

14-15

Wtorek - środa

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część ustna z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

15

Środa

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania

do godziny 16.00

16

Czwartek

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

17

Piątek

Dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21/22

Wtorek
/środa

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I,  II
i III

24

Piątek

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
-wychowawczych uczniów klas I, II i III

SIERPIEŃ

23

Wtorek 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

23

24

Wtorek

Środa

Egzaminy poprawkowe

31

Środa

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022