KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

4

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

6

Środa

Kiermasz podręczników szkolnych – od 12.35 (długie przerwy)

do końca zajęć – hol w bloku C

6

Środa

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

Organizacja wyjazdu do Będomina

 

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III

 

Godz. 18.00 – stacjonarnie

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV

Informacje o egzaminie maturalnym 2024 - dostosowania

14

Czwartek

Wyjazd do Będomina

17

Niedziela

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu (ZSO nr 7)

 

Wrzesień/ kwiecień

Poinformowanie uczniów klas maturalnych o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz dostosowaniach

Matura 2024. Deklaracje wstępne.

PAŹDZIERNIK

13

Piątek

Dzień Patrona Szkoły

Ślubowanie uczniów klas I

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14

Sobota

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

1

Środa

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2, 3

Czwartek, Piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10

Piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11

Sobota

Święto Odzyskania Niepodległości

21

Wtorek

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III

22

Środa

Próbny egzamin maturalny z matematyki

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III

23

Czwartek

Próbny egzamin maturalny z języków obcych

24

Piątek

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

GRUDZIEŃ

11

Poniedziałek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania (do godz. 16.00)

12

Wtorek

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

22

Piątek

Wigilia w szkole. Jasełka

od 23

do 31

Sobota – niedziela

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6

Sobota

Święto Trzech Króli

12

Piątek

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

(do godz. 16.00)

18

Czwartek

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu

20

Sobota

Bal studniówkowy

25

Czwartek

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

od 29 do 11

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

MARZEC

22

Piątek

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – klasy IV

(do godz. 16.00)

25

Poniedziałek

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

Poinformowanie rodziców o przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2024, szkolenie.

od 28

do 2.04

Czwartek – wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

19

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

(do godz. 16.00) – klasy IV

23

Wtorek

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV o końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

23

Wtorek

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas IV

26

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2022/2023

dla uczniów klas IV

30

Wtorek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ

1

Środa

Dzień ustawowo wolny

2

Czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3

Piątek

Dzień ustawowo wolny

7

8

9

13

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek

EGZAMIN MATURALNY – CZĘŚĆ PISEMNA

z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wg harmonogramu

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

dla uczniów klas I, II i III LO oraz klas IV - VII SP

7 – 24

 

Egzamin maturalny – część pisemna z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wg harmonogramu

11-16

20-25

oprócz

12 maja

Egzamin maturalny – część ustna

z języków wg harmonogramu

13

Poniedziałek

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I, II i III

(do godz. 16.00)

14

Wtorek

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

30

Czwartek

Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny

31

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

CZERWIEC

3 – 17

Poniedziałek -poniedziałek

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część pisemna

10 – 12

Poniedziałek – środa

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – część ustna z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

14

Piątek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

(do godziny 16.00)

18/19

Wtorek

/środa

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I, II i III

21

Piątek

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów klas I, II i III

SIERPIEŃ

20

Wtorek

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

21

Środa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

22-23

Czwartek

Piątek

Egzaminy poprawkowe

31

Sobota

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ

2

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2024/2025