,,ZAGŁADA POLSKICH KRESÓW‘‘

 Konferencja popularnonaukowa w Muzeum II Wojny Światowej  Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przygotowują się  merytorycznie do wyjazdu na Białoruś i Litwę w ramach wymiany młodzieży. 13 września uczestniczyli w konferencji popularnonaukowej ,,ZAGŁADA POLSKICH KRESÓW - Agresja sowiecka 1939 w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej” organizowaną we współpracy ze stowarzyszeniem „Wspólnota Polska’’. Byliśmy gośćmi Muzeum II Wojny Światowej. Wśród prelegentów  znajdowali się wybitni znawcy tej tematyki, którzy w syntetyczny sposób przedstawili skomplikowane dzieje historii. Wysłuchaliśmy m. in. wykładu  ,,Pamięć o agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę”, ,,Mniejszości narodowe na Kresach Wschodnich w obliczu agresji sowieckiej”, ,,Marynarze na kresowych frontach” - czyli m. in. losy Flotylli Pińskiej.

  Młodzież miała okazję uczestniczyć w dyskusji oraz poznać historię obrońców Grodna po 17 września 1939 roku. Obejrzeliśmy również film „Krew na bruku” dokumentujący  walkę  Polaków, którzy podjęli heroiczne zmagania z sowieckim najeźdźcą o godność swojej Ojczyzny. W czasach PRL temat Grodna był podobnie jaki Katyń zakazany. Nieliczni obrońcy w tym harcerze przez trzy dni w nierównej walce stawili opór wojskom pancernym. Dopiero przybycie kolejnych sowieckich jednostek oraz otoczenie miasta przełamało linię frontu.

  Udział w dyskusji pozwolił lepiej zrozumieć młodzieży VII LO rolę dobrej znajomości historii we współczesnym świecie. Uświadomił również, że Polacy potrafią być wielkimi patriotami a Ojczyzna jest jedną z najważniejszych wartości.