OFERTA EDUKACYJNA

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

W GDAŃSKU
 

 

Klasa I A
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

 • Profil matematyczno-fizyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5-6-6-5),
  • fizyki (2-3-3-4),
  • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:
  • język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
   
  język polski, matematyka, fizyka, język angielski.
 • Współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura oraz inne kierunki politechniczne, a także ekonomia, zarządzanie i inne studia biznesowe.

 

Klasa I B
PRAWNO-DYPLOMATYCZNA

 • Profil prawno-dyplomatyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (6-6-6-6),
  • historii (3-3-5-4),
  • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:
  • język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka, historia, język angielski.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Współpraca z Fundacją Centrum Solidarności w Gdańsku.
 • Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej.
 • Realizacja programu edukacyjnego Adwokat przydaje się w życiu w ramach porozumienia o współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką.
 • Realizacja autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej.
 • Realizacja zajęć rozwijających warsztat mówcy, skuteczną argumentację
  i kompetencje miękkie uczniów w ramach Ligi Debaty Oksfordzkiej.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska i języków obcych, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Klasa I C
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil humanistyczno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
 • języka polskiego (6-6-6-6),
 • biologii (2-3-4-3),
 • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
   
  język polski, matematyka, biologia, język angielski.
 • Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu Młodzieżowe Spotkania z Medycyną.
 • Współpraca z Cambridge Assessment English w zakresie przygotowania
  do egzaminów międzynarodowych m.in. B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), IELTS (dotyczy uczniów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje językowe).
 • Współpraca z British Council, American Corner i Teatrem Szekspirowskim.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filozofia, archeologia, etnologia, historia, biologia.

 

Klasa I D
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Profil biologiczno-chemiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
 • biologii (2-4-3-3),
 • chemii (3-3-4-2),
 • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:
  język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka, biologia, chemia.
 • Współpraca z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu Młodzieżowe Spotkania z Medycyną.
 • Udział w konkursach: Wygraj Indeks, Pomorska Liga Zadaniowa z Chemii, Zdolni
  z Pomorza.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinformatyka, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, analityka, weterynaria, ochrona środowiska, psychologia, wychowanie fizyczne. 

 

 

Klasa I E
MEDIALNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil medialno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (6-6-6-6),
  • wiedzy o społeczeństwie (1-1-3-3),
  • języka angielskiego (4-5-5-4).

 • Drugi język obcy:
  język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka, historia, język angielski.
 • Współpraca z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.
 • Współpraca z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku.
 • Współpraca z Radiem Gdańsk – występy na antenie radia.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą i mediami, mediaworking (marketing internetowy), filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, kierunki związane z teatrem i filmem, aktorstwo, grafika komputerowa.

Klasa I F
EKONOMICZNO-PRAWNA

 • Profil ekonomiczno-prawny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5-6-5-6),
  • wiedzy o społeczeństwie (1-1-3-3),
  • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:
 • język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa. ukończenia szkoły podstawowej:
  język polski, matematyka, historia, język angielski.
 • Współpraca z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Realizacja programu edukacyjnego Adwokat przydaje się w życiu w ramach porozumienia o współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką.
 • Udział w projektach edukacyjnych we współpracy ze szkołami wyższymi: Młody Lean Lider (Politechnika Gdańska), Rejs do nauki (Wydział Zarządzania i Nauk
  o Jakości Uniwersytetu Morskiego).
 • Udział uczniów w działaniach podejmowanych przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość, informatyka i ekonometria, marketing, bankowość, prawo, administracja, podatki i doradztwo podatkowe, kryminologia, turystyka i rekreacja, logistyka, matematyka.

 

 

Klasa I G
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • Profil matematyczno-geograficzny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5-6-6-5),
  • geografii (2-3-3-4),
  • języka angielskiego (4-5-5-4).
 • Drugi język obcy:
  • język niemiecki (2-2-2-2) – kontynuacja.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
   
  język polski, matematyka, geografia, język angielski.
 • Współpraca z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Warsztaty terenowe z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej: udział
  w wycieczkach krajoznawczych jednodniowych i wielodniowych.
 • Zajęcia terenowe w Stacji Limnologicznej w ramach współpracy z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.