28 października 2019 roku uczniowie klas prawno-dyplomatycznych spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z ambasadorem Szwajcarii Jego Ekscelencją Jürgiem Burri, który przedstawił założenia systemowych rozwiązań politycznych swojego kraju.

  Historia naszych stosunków dwustronnych jest bardzo ciekawa. Opiera się na długoletniej tradycji i wzajemnej sympatii. W roku 2019 Szwajcaria i Polska obchodziły 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Od upadku Żelaznej Kurtyny relacje dwustronne między krajami stały się intensywniejsze. Przed i podczas II wojny światowej liczni, uznani obywatele polscy przebywali na uchodźstwie w Szwajcarii, np. kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), późniejszy I. Prezydent II RP Gabriel Narutowicz (1865–1922) oraz ostatni Prezydent Polski przed 1939 rokiem, Ignacy Mościcki (1867–1946). W latach 1939 – 1945 w Szwajcarii było internowanych 13 000 polskich żołnierzy walczących w oddziałach armii francuskiej, którzy uciekli przed żołnierzami Wehrmachtu.
Od 1921 roku Szwajcaria ma swoją placówkę dyplomatyczną w Warszawie. Ambasada RP w Szwajcarii została otwarta już w 1919 roku.

 Stosunki gospodarcze między obydwoma krajami rozwijają się dynamicznie. Polska jest najważniejszym kierunkiem eksportu dla Szwajcarii spośród krajów Europy Środkowej. Od 2003 roku przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie działa «Swiss Business Hub».

 Dowiedzieliśmy się również, jakie możliwości daje nasz Partner badaczom, naukowcom i artystom z Polski, którzy mogą ubiegać się o stypendium Konfederacji w Federalnym Sekretariacie ds. Kształcenia i Badań.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona historii i współczesności Szwajcarii.