9 listopada 2018 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej już po raz jedenasty odbyły się Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, VII LO w Gdańsku, Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna (działająca przy VII LO), Fundacja Promocji Solidarności, a współorganizatorami – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz Fundacja Archiwum Filmowe. Na spotkanie przybyło 130 uczniów z pięciu gdańskich liceów ogólnokształcących – I LO, XV LO, XIX LO, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego LINGWISTA oraz VII LO.

Po wysłuchaniu dwóch wykładów: prof. dr. hab. Eugeniusza Cezarego Króla: Geneza powstania II Wolnego Miasta Gdańska i zasady jego funkcjonowania w świetle prawa międzynarodowego oraz dr. Jana Daniluka: Polska obecność w Wolnym Mieście Gdańsku, opisujących konteksty międzynarodowe powstania Wolnego Miasta Gdańska, jak również opisujących prawa mieszkających w nim Polaków, uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup warsztatowych. Trzy z nich pracowały nad przydzielonymi zadaniami w Sali BHP, natomiast pozostałe uczestniczyły w zajęciach na terenie miasta. Każdy uczeń miał możliwość pracy w jednej z grup stacjonarnych i jednej terenowej.

Grupa I.

Postawy gdańszczan wobec przynależności państwowej miasta w narracji polskiej i niemieckiej.

Moderator: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

Grupa II.

Życie codzienne Polaków w międzywojennym Gdańsku.

Moderator: dr Jan Daniluk (Uniwersytet Gdański)

 Grupa III.

Międzywojenny Gdańsk i jego mieszkańcy w obiektywie kamery filmowej

Moderator: Janusz Klemens

Grupa IV.

Rzeczpospolita wobec praw Polaków i ich instytucji w Wolnym Mieście Gdańsku. Kwerenda zespołu archiwalnego Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku.

Moderatorzy: Janina Strehlau, Marcin Kurr (Archiwum Państwowe
w Gdańsku)

Grupa V.

Poczta Polska w Gdańsku. Trwanie i opór.

Moderator: Marek Adamkowicz
(Muzeum Poczty Polskiej
w Gdańsku)

Grupa VI.

Gra miejska. Śladami Polaków i polskich instytucji w Gdańsku.

Sławomir Rut
(gedanista, przewodnik miejski, nauczyciel)

O godzinie 13.00 wszyscy spotkali się ponownie w Sali BHP, by posilić się przygotowanymi kanapkami. Pół godziny później każdy z uczestników mógł zapoznać się
z efektami pracy zespołów podczas krótkich prezentacji. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja ekspertów, w której wzięli udział:  prof. dr hab. Eugeniusz C. Król, dr Jan Daniluk, Marcin Kurr, Marek Adamkowicz, Janusz Klemens. Wspaniałą pamiątką jest tradycyjne wspólne zdjęcie uczestników Warsztatów. O atmosferze panującej niech zaświadczą zdjęcia!