W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych