Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół,
tradycyjnie już proszę Państwa o udostępnienie wszelkimi możliwymi kanałami poniższego linku do elektronicznej ankiety skierowanej do rodziców i prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Państwa szkół. W pierwszej kolejności proszę o wykorzystanie narzędzi GPE, jak i innych przyjętych w Państwa placówce form komunikacji (strona www, profil w mediach społecznościowych, itp.).
Ankietę można wypełniać do 19 czerwca. Licząc na Państwa zrozumienie konieczności wspólnego z rodzicami uczniów budowania "szkoły współpracy" pozostaję w wyrazami szacunku

Grzegorz Kryger
Z-Ca Dyrektora Wydziału
Wydział Rozwoju Społecznego