Kalendarz spotkań z rodzicami 2021/2022

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

8

 

Środa

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

Godz. 18.00 - stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po GIM

Informacje o egzaminie maturalnym 2022

•dostosowania

•przygotowanie prezentacji i przekazanie ich wychowawcom do 7.09.2021 r.

 

Godz. 17.00 -zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas II

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po SP

 

PAŹDZIERNIK

27

Środa 

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i III po GIM

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II

Godz. 18.00 - stacjonarnie

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas III po SP

 

GRUDZIEŃ

8

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania

STYCZEŃ

19

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania

MARZEC

23

 

 

Środa

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II  i III po SP

Godz. 17.00 - stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania rodziców uczniów klas III po GIM. Poinformowanie rodziców uczniów klas III po GIM o procedurach organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022.

 

KWIECIEŃ

26

Wtorek

Godz. 17.00 - zdalnie    

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM. Poinformowanie rodziców uczniów klas III po GIM o końcowych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania

MAJ

18

Środa

 

Godz. 17.00 - zdalnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00 -  zdalnie

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów