Kalendarz spotkań z rodzicami 2023/2024

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

6

Środa

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

Organizacja wyjazdu do Będomina

 

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas II i III

Godz. 18.00 – stacjonarnie

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV

Informacje o egzaminie maturalnym 2024 - dostosowania

STYCZEŃ

25

Czwartek

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

MARZEC

25

Poniedziałek

Godz. 17.00 – stacjonarnie

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

Poinformowanie rodziców o przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2024, szkolenie.