Kalendarz spotkań z rodzicami 2019/2020

Termin

Tematyka

11 września, środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas ILO (po SP)oraz IILA, IILE. 

Godz. 18.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas I LO (po GIM ) oraz pozostałe klasy II i III.

Informacje o egzaminie maturalnym 2020.

30 października, środa 

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Godz. 18.00–19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami.

11 grudnia, środa

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

8 stycznia, środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III.

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23 marca, poniedziałek

 

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II  i III.

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania rodziców uczniów klas III.

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020.

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

22 kwietnia, środa

Godz. 17.00    

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III.

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

20 maja, środa

 

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Godz. 18.00–19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.