Zajęcia pozalekcyjne w VII Liceum Ogólnokształcącym
w II półroczu roku szkolnego2019/2020

LP.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Tygodniowy
wymiar

Grupa docelowa/

klasa

Termin  realizacji

dzień

Godzina od -do

 1.             

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

klasa IIILE, IIILD

Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz

2 godz.

3LE

3LD

poniedziałek-

piątek

7.00-7.45

       2.                

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

klasa IIILC

Roland Maszka

1 godz.

3LC

poniedziałek

 

13.45-14.30

       3.                

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

klasa IIILF

Mariola Rautenberg

1 godz.

3LF

czwartek

8.00-8.45

       4.                

Koło teatralne

Janusz Klemens

2 godz.

3LE

2LE

poniedziałek

 

14.40-16.10

       5.                

Zajęcia teatralne

Paweł Kozłowski

2 godz.

LO

środa

15.25-17.00

       6.                

Odyseja umysłów

Magdalena Rytlewska

2 godz.

Klasy 1LO  i 2 LO

wtorek

 

14.40-16.10

       7.                

ABC filmu

Michał Sadownik

2 godz.

1ALO

piątek

14.40-16.10

       8.                

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z wiedzy
o społeczeństwie

Janusz Klemens

1 godz.

3LB

3LE

środa

7.00-7.45

 9.              

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z wiedzy
o społeczeństwie

Andrzej Matyjaszczyk

1 godz.

Kl 3LC

3LF

czwartek

13.45-14.30

     10.              

Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna

Janusz Klemens

2 godz.

LO

czwartek

15.30-17.00

11.         

Liga Debat Oksfordzkich

Wioletta Piskała

1 godz.

Grupa LO

poniedziałek

7.00-7.45

    12.            

Konsultacje z języka angielskiego dla maturzystów

Agnieszka Juźwiak

1 godz.

Klasy 3 LO

 

czwartek

7.00-7.45

     13.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas I

Żanetta Jaworowska

1 godz.

Kl 1LO

wtorek

 

7.00-7.45

     14.              

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego

Ksenia Murawska

1 godz

3LB

wtorek

13.45-14.30

 

     15.              

Zajęcia rozwijające w zakresie wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości
i wiedzy o społeczeństwie

Anita Fabrycka

2 godz.

3LA,F

2LA,F

środa

czwartek

 

13.45-14.30

14.40-15.25

     16.              

Zajęcia rozwijające w zakresie wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości
i wiedzy o społeczeństwie (OBESSU)

Justyna Plewińska-Woszczyna

1 godz.

SU

nieregularnie

 

     17.              

Koło biblijne-klub dyskusyjny

ks. Jan Rzeszewicz

1 godz.

LO

piątek

8.00-8.45

     18.              

Wolontariat

ks. Wiesław Mielewczyk

1 godz.

Klasy LO

poniedziałek

14.40-15.25

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     19.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Emilia Lewandowska

1 godz.

Klasy I LO

poniedziałek

14.40-15.25

     20.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- gr. dyskalkulia

Dawid Gorajek

1 godz.

Klasy II LO

 

 

     21.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-przygotowanie do matury

Jadwiga Mosakowska

3 godz.

3 LA

3 LB

3 LD

wtorek

czwartek

czwartek

8.00-8.45

14.40-15.25

7.00-7.45

     22.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-przygotowanie do matury

Małgorzata Wickland-Burska

2 godz.

3 LC

3 LF

środa

środa

7.00-7.45

13.45-14.30

 

     23.              

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-przygotowanie do matury

Anna Winkler

1 godz.

3 LE

wtorek

13.45-14.30

 

Zajęcia w ramach programu Szkolnego Klubu Sportowego

     24.              

Pływanie dziewczęta/chłopcy

Adam Müller

2 godz.

LO

poniedziałek

środa

6.45-7.45

6.45-7.45

     25.              

Siatkówka dziewczęta/chłopcy

Jarosław Kovaćs 

2 godz.

LO

wtorek

środa

14.45-15.45

14.45-15.45

     26.              

Koszykówka dziewczęta/chłopcy

Anna Gajewska

2 godz.

LO

poniedziałek

czwartek

14.45-15.45

14.45-15.45