Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Urszula Rzeczycka z II klasy lingwistyczno-medialnej została wyróżniona w ogólnopolskim XIII Konkursie Poetyckim o Laur Dziewina. Konkurs organizowany jest corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach. To kolejny już sukces literacki naszej podopiecznej. Urszuli gratulujemy szczególnie, bowiem tym razem w poetyckie szranki stanęli także dorośli poeci, niezrzeszeni w związkach twórczych. Nasza uczennica, oprócz nagród, otrzyma pamiątkowy tom pokonkursowy, w którym opublikowany zostanie liryk jej autorstwa. Życzymy (nadal) wiatru w żagle.