Inauguracja roku szkolnego w VII Liceum Ogólnokształcącym, prócz tradycyjnej oprawy, do której rokrocznie należą ceremonia sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego, miała również charakter wspólnotowy. Dyrektor szkoły, pan Marcin Hintz, podkreślił braterstwo polskich uczniów z uczniami z Ukrainy i Białorusi, przypominając solidarnościowe tradycje i postawy Polaków. Zaznaczył, że trudny czas jeszcze trwa i jest to próba dla nas wszystkich. Przejawem wzajemnej życzliwości i szacunku stał się tekst Mazurka Dąbrowskiego. Z uznaniem patrzyliśmy, jak hymn Rzeczpospolitej Polskiej razem z nami śpiewają młodzi Ukraińcy i Białorusini. Wszystkie zwrotki! Bo w naszym liceum pieśń Wybickiego śpiewana jest w całości. 

Dyrektor, witając uczniów, wyraził nadzieję, że edukacyjna droga w VIILO, będzie dla nich drogą sukcesu; podkreślił humanistyczne wartości polskiej szkoły. Pierwszoklasistom przedstawił zespół dyrekcyjny, w tym nowego wicedyrektora pana, Dawida Gorajka, grono pedagogiczne i wychowawców.