Drodzy Rodzice! 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny który, podobnie jak poprzednie, pełen będzie ciekawych pomysłów, wyzwań edukacyjnych ale i problemów z którymi  trzeba się mierzyć.   

To My, rodzice, poprzez działanie Rady,  winniśmy  wspierać młodzież w rozwijaniu pasji, zachęcać uczniów do udziału w konkursach,  pomagać w sytuacjach wyjątkowych i trudnych.  

Abyśmy  mogli  zrealizować te zadania,  konieczne jest  Wasze wsparcie. Powodzenie tych działań  uzależnione jest od stanu konta Rady Rodziców, a  źródłem finansowania są Państwa dobrowolne wpłaty. 

W roku 2022/2023 nie zdecydowaliśmy się na podniesienie składki. Podobnie jak w latach poprzednich proponujemy kwotę  10 zł miesięcznie/ 100 zł. rok szkolny.

Zdajemy też sobie sprawę i rozumiemy, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy wydatek i bardzo będziemy wdzięczni za każdą, nawet drobną wpłatę.  

Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się osiągnąć tego co już zrobiliśmy i nie będziemy mogli zrealizować kolejnych zadań.  

Oczywiście wysokość wpłat zależy od Państwa możliwości. 

Jeśli ktoś może wpłacić więcej – obiecujemy nie zmarnować Tych pieniędzy. 

  

Wpłat można dokonywać na  numer konta : 

Rada Rodziców VII LO im J. Wybickiego w Gdańsku  

Santander   33109010980000000133489120 

W tytule proszę wpisać Nazwisko i klasę dziecka. 

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Rady Rodziców  

Iwona Nider Skalska