KOMUNIKAT NR 23/2020

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie:

podania do wiadomości terminów organizacji egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku działając na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku podaje do wiadomości:

  1. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty - załącznik nr 1

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

 

  1. Harmonogram egzaminu maturalnego - załącznik nr 2

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf