KOMUNIKAT DYREKTORA - udostepnianie biblioteki ZSO nr 7 w Gdańsku - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

28.05.2020

KOMUNIKAT NR 27/2020

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udostępnienia biblioteki

VII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

Od 1 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 - 12.00 biblioteka szkolna umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru, w tym zwrot wypożyczonych książek. Wszystkie podręczniki udostępnione przez szkołę, rodzice lub uczniowie mają obowiązek zwrócić w dniach od 15 do 26 czerwca 2020 r. lub przesłać prośbę o wydłużenie okresu wypożyczenia na adres sekretariatu szkoły: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

Książki/podręczniki będą odbierane z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa:

  • książki należy dostarczyć do Punktu Obsługi Interesantów/portiernia szkoły – wejście główne do szkoły, zapakowane w przeźroczysty foliowy worek i opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczeń,
  • przed wejściem do szkoły należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego (minimum 2 metry),
  • w przedsionku szkoły może jednocześnie przebywać jedna osoba,
  • wchodząc do przedsionka należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym.

Istnieje również możliwość dostarczenia książek, celem ich zwrotu w okresie do 30 czerwca 2020 r. do Punktu Obsługi Interesantów/portiernia szkoły – wejście główne do szkoły, codziennie w godzinach od 6.00 do 18.00. W takim przypadku rozliczenia książek dokona bibliotekarz po upływie okresu kwarantanny, tj. dwóch tygodni.

Od 1 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 będzie można również skorzystać z konsultacji merytorycznej z nauczycielem bibliotekarzem. W dniu poprzedzającym należy powiadomić telefonicznie  pracownika sekretariatu szkoły, który umówi godzinę spotkania.

Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum, klasy siódmej oraz klas edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej mogą w razie potrzeby wypożyczyć lektury szkolne na wakacje.

W dniach 8, 9, 10 czerwca 2020 r. z uwagi na organizację egzaminu maturalnego biblioteka szkolna nie będzie czynna.

powrót do góry