Regulamin szkolnego konkursu

„Konkurs na list miłosny”

 

 1. Organizatorem jest:
 • Samorząd Uczniowski VII Liceum Ogólnokształcącego i. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

 

 1. Cele konkursu:
 • Wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także pogłębianie ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie języka polskiego.
 • Popularyzowanie gatunku literackiego jakim jest list.
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur.
 • Zachęcanie uczniów do prezentowania publicznie własnej twórczości.
 • Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
 • Doskonalenie twórczego warsztatu.
 • Pogłębienie wiedzy i propagowanie tradycji szkoły związanych z „Walentynkami”.

 

 1. Zasady konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 • List może być napisany prozą lub wierszem.
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Tekst należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wysłać elektronicznie.
 • Pracę, dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, należy dostarczyć do Organizatora.
 • Praca musi zostać wykonana w formie elektronicznej w postaci dokumentu tekstowego

 

 • Konkurs będzie organizowany w 4 kategoriach:
 • praca w języku polskim,
 • praca w języku angielskim,
 • praca w języku rosyjskim,
 • praca w języku niemieckim.

 

 • W każdej kategorii wybrane będą cztery najlepsze prace - łącznie zostanie wyróżnionych 16 listów.
 • Uczeń może wysłać po jednej pracy w każdej kategorii, łącznie 4 prace.

 

 • W skład komisji Jury wchodzą m.in:
 • Pani Justyna Firmanty (kategoria język polski).
 • Pani Barbara Sarbiewska (kategoria język niemiecki).
 • Pani Aleksandra Reńska (kategoria język angielski).
 • Pani Ksenia Murawska (kategoria język rosyjski).
 • Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Dominik Tkaczewski z klasy 1 BL oraz Julia Jasieniecka z klasy 3LC.

 

 1. Nagrody:
 • Nagrodą dla autorów wyróżnionych prac jest ocena cząstkowa celująca z przedmiotu.

 

 1. Terminarz:
 • Prace konkursowe należy złożyć do 15.02.2021 roku (poniedziałek) drogą mailową.

 

 1. Dostarczenie prac:
 • Prace prosimy wysyłać do Dominika Tkaczewskiego na adres mailowy: komisjakonkursowa7lo@gmail.com lub do opiekuna Samorządu Pani Justyny Plewińskiej - Woszczyny: plewinska-woszczyna@zso7.edu.gdansk.pl
 • W temacie maila prosimy wpisać „List miłosny VII LO”.
 • W treści maila powinny znajdować się:
 • imię, nazwisko, klasa autora,
 • informacja, w jakim języku powstała praca.

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do opublikowania prac na Facebooku: https://www.facebook.com/zso7gdansk/ ZSO nr 7 w Gdańsku.
 • Od decyzji jury nie można złożyć odwołania.

 

 

                                                                                                                                                                               

Organizatorzy konkursu

Dominik Tkaczewski

 Justyna Plewińska-Woszczyna