Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

UWAGA ZMIANA:

Szanowni Państwo,

 

w związku z obecną sytuacją, która uniemożliwiła niektórym uczniom udział w konkursach/turniejach/olimpiadach chcielibyśmy dać szansę uczniom, którzy w ubiegłych latach zdobyli osiągnięcia w konkursach, ale nie mogli ubiegać się o jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska ze względu na zbyt niską średnią lub brak aktywności społecznej (np. wolontariat).

 

W związku z tym w tym roku będą również rozpatrywane wnioski uczniów, którzy spełniają warunki takie jak średnia z ocen, aktywność społeczna oraz bardzo dobra ocena z zachowania, a wygrane w konkursach/turniejach/olimpiadach posiadają za lata ubiegłe.

 

W takim przypadku należy we wniosku pominąć wypełnienie punktu 7/8, a opisać to w punkcie 9- UZASADNIENIE WNIOSKU.

 

Mogą być brane pod uwagę jedynie osiągnięcie za które nie zostało przyznane stypendium w ubiegłych latach - weryfikacja należy do Rady Pedagogicznej na której wnioski są oceniane.

 

Z pozdrowieniami,

Agnieszka Kuźnik
Inspektor
Wydział Rozwoju Społecznego