Z przyjemnością informujemy, że Urszula Rzeczycka, uczennica klasy ILE o profilu lingwistyczno-medialnym, została laureatką I Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”. W ramach tegoż konkursu uczniowie, a było ich ponad dwustu, nadsyłali teksty liryczne, prozatorskie i dramatyczne inspirowane konkretnymi dziełami Stanisława Ignacego Witkiewicza. Prace oceniało liczne jury złożone z poetów, dziennikarzy, krytyków literackich i nauczycieli akademickich. Urszula zdobyła tytuł laureatki wierszem: „Portret Neny Stachurskiej”. Oprócz dyplomu i nagrody rzeczowej przypadł jej tom pokonkursowy, w którym wydrukowano wspomniany liryk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zdobywania literackich szlifów. Być może jeszcze usłyszymy szelest jej pióra.