KOMUNIKAT NR 21/2021 

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU 

  z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie 

nauczania stacjonarnego oraz nauczania hybrydowego w klasach 4 i 8
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasach 1 i 2 VII Liceum Ogólnokształcącego
 od 17 maja 2021 r.Szanowni Państwo,

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824), informuję, że w klasach 4 i 8 Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasach 1 i 2 VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wprowadzam nauczanie hybrydowe od poniedziałku 17 maja 2021 r.

Zasady obowiązujące od 17 maja 2021 r.

 1. Oddział zerowy będzie pracował wyłącznie stacjonarnie, tj. bez zmian, ponieważ formalnie obowiązują go przepisy dotyczące publicznych przedszkoli.
 2. Oddziały klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej będą pracować wyłącznie stacjonarnie, zgodnie z zapisami rozporządzenia.
 3. Odziały klas 4 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego będą pracować hybrydowo, tj. naprzemiennie, realizując nauczanie stacjonarnie lub zdalne
  z wykorzystaniem technik nauczania na odległość z okresem zmian co 1 tydzień.
  W tygodniach parzystych roku, tj. poczynając od tygodnia 17-21 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne będą realizować oddziały klas:
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – klasa 4a
 • VII Liceum Ogólnokształcącego – klasy: 1AL; 1BL; 1CL; 1DL; 1EL; 1FL; 2AL; 2BL; 2CL; 2DL

a nauczanie zdalne oddziały klas:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 – klasa 8a
 • VII Liceum Ogólnokształcącego – klasy: 2EL; 2FL; 2GL; 2LA; 2LB; 2LC; 2LD; 2LE; 2LF, 2LG

 

W kolejnym nieparzystym tygodniu nastąpi zmiana sposobu nauczania.

Z chwilą otrzymania dalszych wytycznych, będę Państwa informował o obowiązującym modelu pracy i nauki.