We współczesnej historii Polski jednym z najtragiczniejszych miesięcy jest grudzień. W grudniu 1970 r. odbyły się, głównie na Wybrzeżu, strajki i demonstracje robotników spowodowane podwyżkami cen żywności i niezadowoleniem ze złej sytuacji  materialnej społeczeństwa polskiego. Zostały one brutalnie stłumione, zginęło 45 osób. 11 lat później władze komunistyczne wprowadziły w Polsce 13 grudnia stan wojenny, aby stłumić ruch społeczny skupiony wokół NSZZ „Solidarność”. Ograniczono wówczas podstawowe prawa obywatelskie, aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób, wprowadzono godzinę milicyjną.

Aby uczcić wydarzenia grudniowe w szkole odbyły się lekcje, na których przedstawiono historię grudnia 1970 i 1981. Uczniowie  klasy IB i IE złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz wzięli udział w recitalu barda „Solidarności” Tolka Filipkowskiego. 16 grudnia poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystościach pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Na stronie fb VII LO udostępniono uczniom i nauczycielom spektakl pt. „13 grudnia 1981” w wykonaniu szkolnego Teatru Ambasador.

Wspominając mroczne czasy totalitaryzmu, oddajemy cześć ludziom, którzy odeszli walcząc o wolność i  niezależność, uczymy patriotyzmu oraz poszanowania praw człowieka.