Przed wizytą w poradni Rodzicu pamiętaj:


1. Wizyta w Poradni będzie możliwa wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu jej telefonicznie:

Telefony do poradni:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 58 341 87 58
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 512 312 558
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 58 341 05 42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 58 348 72 82
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 58 301 18 15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 58 341 39 50; 58 520 26 42

2. O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie
z dzieckiem na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor
lub inny wyznaczony pracownik.

3. W pierwszej kolejności realizowane będą diagnozy umożliwiające
wydanie orzeczeń i opinii koniecznych na danym etapie kształcenia.

4. Na wizytę w poradni przychodzimy zabezpieczeni w środki ochrony
osobistej i stosujemy się do procedur.

5. Pozostałe zadania poradni realizowane są zdalnie.