23.06.2022 odbyło się spotkanie szkolnego doradcy zawodowego z uczniami- gośćmi z Ukrainy
na temat „Prawo pracy. Zatrudnienie pracowników młodocianych”.
Spotkanie odbyło się z udziałem Pani Yulii Shevchenko, która wspiera uczniów opiekę pedagogiczną.