Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju:

Udział w Próbnej Maturze z Operonem zapewnia:

  1. oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym(dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
  2. możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu egzaminu maturalnego;
  3. diagnozę poziomu wiedzy ucznióworaz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia (ten aspekt z punktu widzenia wielomiesięcznej nauki zdalnej może mieć kluczowe znaczenie dla zdawalności matury przez uczniów);
  4. dostęp do arkuszy i zasad oceniania w wersji elektronicznej;
  5. porównanie poziomu zdawalności próbnej matury z innymi szkołamiw całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
  6. promocja szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim; corocznie publikowane są rankingi ogólnopolskie oraz wojewódzkie.

 Harmonogram próbnej matury w VII LO

22.11.2022

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (240 minut)

23.11.2022

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (180 minut)

24.11.2022

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

25.11.2022

08.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut),

Uczniowie klas czwartych, którzy nie piszą w szkole matury próbnej z przedmiotów na poziomie rozszerzonym mają zajęcia blokowe od 8.00 do 11.35.

 

Żródło: Egzaminy z Operonem