29 września 2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tym roku miała ona wyjątkowy charakter z dwóch powodów -  połączona była z pożegnaniem starego sztandaru, nadanego VII Liceum Ogólnokształcącemu w roku 1977, a ponadto zorganizowana została w dniu urodzin patrona naszej szkoły, Józefa Wybickiego. A więc zanim klasy pierwsze zostały oficjalnie przyjęte w poczet uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego, mogliśmy uczestniczyć w podniosłej i wzruszającej ceremonii pożegnania starego sztandaru oraz powitania nowego, ufundowanego przez Gminę Miasta Gdańska. Wśród znamienitych gości znaleźli się: przedstawiciel fundatora – Radny Rady Miasta Gdańska pan Bogdan Oleszek, pani Iwona Kossakowska  - w imieniu Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego,  a także przedstawiciele Rady Rodziców VII LO i Samorządu Uczniowskiego.

          Młodzież z klas pierwszych złożyła przysięgę już pod nowym sztandarem, przekazanym dyrektorowi VII Liceum Ogólnokształcącego przez pana radnego Bogdana Oleszka. Wzruszające gesty i przemowy  - pana dyrektora Marcina Hintza i zaproszonych gości  - przypomniały nam, że bierzemy udział w wielkiej sztafecie pokoleń i jesteśmy zakorzenieni w długiej szkolnej tradycji, która bierze swój początek w roku 1947, od którego datuje się powstanie VII Liceum Ogólnokształcącego. Historię naszej szkoły oraz jej sztandaru przedstawił pan Andrzej Matyjaszczyk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, a nad właściwym przebiegiem ceremonii pożegnania starego sztandaru i powitania nowego czuwali panowie Sławomir Rut i Jarosław Kovacs.

             Po złożeniu ślubowania pierwszoklasiści obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez kolegów ze starszych klas pod okiem polonistki, pani Marioli Rautenberg oraz pana Bartłomieja Łyzińskiego. Dopełnieniem całej uroczystości była wieczorna msza święta w Kolegiacie Staroszkockiej czyli w kościele pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli przy ul. Brzegi, w czasie której ksiądz infułat Henryk Kilaczyński poświęcił nowy sztandar VII LO. A podsumowaniem tego historycznego wydarzenia, jakim było nadanie nowego sztandaru naszej szkole, niech będą słowa Jerzego Waldorffa, zamieszczone jako motto uroczystości przez panią Joannę Majewską – Wójcik:

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej”.

 Szczegółową relację z tego dnia, a także film złożony z archiwalnych materiałów, przygotowany przez pana Janusz Klemensa, można obejrzeć na facebooku VII LO :

https://www.facebook.com/lo7gda/videos/341912110379590

https://www.facebook.com/lo7gda/videos/948467738990498

 Jeszcze więcej zdjęć znajdziecie w albumie na facebooku ZSO nr 7 w Gdańsku:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zso7gdansk&set=a.1744344232384564