Jakub Telszewski, uczeń klasy 2B o profilu prawno-dyplomatycznym, został laureatem I Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Średnich „Athenaeum” organizowanego przez Ateneum -  Szkołę Wyższą w Gdańsku.

Finał konkursu odbył się 6 marca w siedzibie uczelni i składał się z dwóch etapów, podczas których uczestnicy rozwiązywali test gramatyczno-leksykalny oraz odpowiadali przed komisją konkursową z zagadnień dotyczących literatury, kultury i historii Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych.

Oprócz osiągnięcia olbrzymiej satysfakcji z zajęcia III miejsca, Jakub otrzymał nagrodę w postaci jednego bezpłatnego semestru studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Organizatora konkursu lub jednego semestru kursu języka angielskiego. Dodatkowo może on bezpłatnie przystąpić w British Council do egzaminu CAE (Certificate in Advanced English), który jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe.