Tradycyjnie, jak w ubiegłych latach, VII LO uroczyście obchodziło Święto Niepodległości. Działania miały na celu przybliżenie  młodzieży historycznych wydarzeń związanych z upadkiem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Elementem wprowadzającym w tematykę  była lekcja otwarta dla uczniów liceum prowadzona przez nauczyciela historii Andrzeja Matyjaszczyka, która miała formę wykładu z elementami gawędy z bogatą oprawą multimedialną.

8. listopada 2019 roku uczniowie ZSO 7 uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconym Świętu Niepodlegości. Część oficjalną apelu stanowiło wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu narodowego oraz okolicznościowe przemówienia. Na część artystyczną składały się recytacje poezji, a także piosenki i pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego i solistów.

11. listopada 2019 roku grupa uczniów i nauczycieli wzięła udział w Paradzie Niepodległości, która przeszła ulicami Gdańska z Podwala Staromiejskiego do Długie Targu. Kulminacyjnym momentem Narodowego Święta Niepodległości  było wspólne odśpiewanie hymnu pod Zieloną Bramą.  W ten radosny sposób chcieliśmy uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zaakcentować nasze zaangażowanie w sprawy ojczyzny.