Trzy lata temu trafiłam do klasy medialno-lingwistycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Od początku włączyłam się w działalność w naszej szkolnej gazetce „BIG”, nad którą opiekę sprawuje moja wychowawczyni - pani Mariola Rautenberg. Od trzech lat regularnie pisuję artykuły do „BIG”-a, poznaję możliwości nowoczesnych mediów. Dodatkowo, będąc w klasie drugiej, mogłam spróbować swoich sił jako aktorka w szkolnym Teatrze Ambasador. Udzielałam się też w szkolnym radiu, które prowadził Pan Fernando - nasz nauczyciel hiszpańskiego. Z przyjemnością dowiedziałam się, że będę mogła dalej rozwijać swoje pasje, a to dzięki otrzymanemu niedawno (24 września 2020 roku) Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii V- wybitnych talentów.

To najwyraźniej szczęśliwy dla mnie rok, bo 19 października 2020 roku zostałam również stypendystką Prezesa Rady Ministrów za dobre wyniki w nauce.

Aktualnie najwięcej uwagi poświęcam teatrowi oraz pisaniu. Swoją przyszłość wiążę właśnie z tymi aktywnościami. Bardzo lubię pracować z ludźmi i przekazywać im moje małe doświadczenia i pozytywną energię.

 

Julia Jaśtak