28 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście 231. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel rozpoczął się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniem wszystkich zwrotek Hymnu Państwowego, następnie nauczyciel historii – Pan Sławomir Rut - przypomniał okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, w którym uczestniczyli wybrani uczniowie z różnych klas – nie tylko naszego Liceum, ale również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, należącej do naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Przedstawienie łączyło w sobie elementy nowoczesne z tradycyjnymi. Nie zabrakło deklamacji radosnych wierszy, piosenek, takich jak np. „Dni, których jeszcze nie znamy”, „Nadzieja”, a na koniec „Witaj, Majowa Jutrzenko”. O oprawę muzyczną zadbał, jak zwykle, nauczyciel muzyki – Pan Bartłomiej Łyziński.

Poczuliśmy się dumni z naszej przynależności do społeczności szkolnej i naszego kraju!