9 kwietnia odbyły się pierwsze wspólne zajęcia Ligii Debaty Oksfordzkiej VII LO im. J. Wybickiego w Gdańsku i Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie.

Uczniowie pod okiem tutorów: Anastasii Streltsovej i Katarzyny Tkaczewskiej przeprowadzili wspólny trening mówców, tym samym zainaugurowali oficjalną współpracę debatancką „Od morza do morza”.

Pierwszy wspólny projekt obejmuje przygotowanie drużyn z Gdańska i Odessy do debat w Instytucie Pileckiego. Teza, nad którą będą pracować debatanci brzmi: „Okręg Warszawa Armii Krajowej powinien wesprzeć powstanie w getcie warszawskim wszystkim siłami będącymi w jego dyspozycji”.

Życzymy owocnej współpracy.