ZARZĄDZENIA Dyrektora szkoły w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19