Zasady stosowania środków ochronnych – maseczek w ZSO nr 7
(Szkoła Podstawowa nr 3 oraz VII Liceum Ogólnokształcące)

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, przypominamy, że w naszej szkole obowiązują zasady stosowania środków ochronnych – noszenia maseczek zawarte w Procedurze organizacji pracy i nauki od 1 września 2020 r. oraz postępowania prewencyjnego nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, są to:

  1. Punkt 8, rozdział IV Postanowienia ogólne:

    8. Uczeń/ pracownik/ rodzic/opiekun prawny po wejściu do budynku szkoły,
    tj. w drodze do i z szatni oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych/wspólnych (między innymi: hole, korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, szatnie, szatnie w-f i inne pomieszczenia, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m) zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  2. Punkt 2, rozdział VI Higiena i dezynfekcja:

    2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, a w szczególności obowiązek stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) w czasie pobytu osób w przestrzeniach wspólnych/ ogólnodostępnych (między innymi: hole, korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, szatnie, szatnie w-f i inne pomieszczenia, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m). Rekomendowana jest ochrona ust i nosa, tj. noszenie maseczek w pozostałych przestrzeniach (między innymi w salach dydaktycznych, świetlicach, salach ćwiczeń obiektu sportowego, boiskach sportowo-rekreacyjnych, placach zabaw) – także w trakcie udziału w zajęciach dydaktycznych i opiekuńczych, o ile specyfika tych zajęć nie wyklucza tego.

Z uwagi na dobro wspólne, zwracam się z uprzejmą prośbą o respektowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego oraz omówienie z uczniami/dziećmi i rodzicami obowiązku ich stosowania w szkole, w drodze do szkoły, a w szczególności
w przestrzeni publicznej i komunikacji miejskiej.

 

Marcin Hintz

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

w Gdańsku